Õppeprogramm „Allveelaevad“

Vanus: 5.-9. klass
Aeg: 90 minutit

Sisututvustus

Veealuse maailma salapära ja ilu on alati inimesi köitnud. Kui tänapäeval võib allveemaailma avastada juba turistina, oli sukeldumise ja veealuse transpordi algus hoopis keerulisem. Kõigepealt oli vaja välja mõelda, kuidas saada inimene vee alla koos vajaliku õhuvaruga. Järgmiseks tuli lahendada probleem, kuidas inimorganismi kaitsta vee surve eest, millega veeorganismid on sügavustes kohanenud.

Allveelaevasõiduga seonduvad küsimused saavad selgemaks õppeprogrammis, kus õpilased katsetavad vedelike tihedustega ja võimalustega õhku vee alla viia. Lisaks käsitletakse õppeprogrammis ka tiheduse sõltuvust temperatuurist ning tiheduse ja ruumala seoseid.

MÄRKSÕNAD

Vesi ja vee omadused, tihedus ja temperatuur, tihedus ja ruumala, kehade ujuvus, allveelaevad.

EESMÄRGID

  • Õpilane oskab selgitada tiheduse mõistet.
  • Õpilane oskab kirjeldada kehade ujuvust sõltuvalt keha või keskkonna tihedusest.
  • Õpilane mõistab, kuidas keha saab vees liikuda kõrgemale-madalamale, edasi ja külgedele tuues näiteks kalad ja allveelaevad.
  • Õpilane teeb juhendi järgi vee omaduste uurimise katseid.

ÜLESEHITUS

Õpituba algab ekspositsiooni-saali kiirtutvustusega, mille käigus heidetakse pilk allveelaevale kui elukeskkonnale, milles inimene saab kaua vee all olla. Seejärel tehakse õppeklassis katseid vee tiheduse, ruumala ja kehade ujuvusega. Õpilased konstrueerivad juhendi järgi sukeldujad ning proovivad neid nii sukeldada kui ka pinnale tagasi tuua. Õppeprogramm lõpeb lühikese teadusteatri etendusega ning lõpuks tehakse kokkuvõte programmis käsitletud mõistetest ja uutest teadmistest.

SEOSED ÕPPEKAVAGA

  • Õpilane sõnastab uurimisküsimusi/probleeme ja kontrollib hüpoteese.
  • Õpilane kasutab ja koostab mudeli, et näidata arusaamist seostest, protsessidest ja süsteemidest.
  • Õpilane kirjeldab vee olekuid, nimetab jää sulamis-, vee külmumis- ja keemistemperatuuri.
  • Õpilane selgitab vee tiheduse sõltuvust vee temperatuurist.
  • Õpilane teeb juhendi järgi vee omaduste uurimise katseid.

BRONEERI HARIDUSPROGRAMM

Vaata ka haridusprogrammide TELLIMISINFOT.

E-mail:   info@protofactory.ee
Telefon: +372 627 6660

LIITU UUDISKIRJAGA

AITÄH

JOIN THE NEWSLETTERr

THANK YOU!

LIITU UUDISKIRJAGA

AITÄH