HOOAJALINE! Õuesõppeprogramm programm „KOMPASS“

Vanus: 1.-4. klass
Aeg: 90 minutit
Tellitav hooajaliselt aprill-september!

Tund toimub õues, panna soojalt riidesse. Noblessneris puhub alati tugev tuul!

Sisututvustus

PROTO avastustehas on maailm, kus leiutamine on mõtte- ja elamise viis. Hoone, milles PROTO tegutseb, on ka juba varem olnud lennukate ideede ja leiutiste sünnipaigaks. Siin valmisid allveelaevadele osad.

PROTO õuesõppeprogrammis paneme proovile õpilaste leidlikkuse. Lahendame ülesandeid, kasutades loodusõpetuse tunnis juba õpitud või omandamisele tulevaid oskusi. Orienteerume kaardi ja ilmakaarte abil. Positsioneerime end maa- ja loodusmärke tuvastades. Uurime navigatsiooniseadmeid kasutades neid oma asukoha määramiseks. Määrame tuule suunda ning kiirust ehitades tuulelipu või anemomeetri. Õppeprotsessi seob tervikuks tuttav mäng uues kuues nimega „Allveelaevade pommitamine“.

See õppeprogramm ärgitab uudishimu ja annab julgust katsetada ning teada saada!

Õuesõppeprogramm Kompass

MÄRKSÕNAD

Ilmakaared, ilm, loodusnähtused, maamärgid, loodusmärgid, allveelaev, õhupall, kompass, GPS, anemomeeter, tuulelipp

EESMÄRGID

  • Panna õpilasi märkama oma ümbritsevat keskkonda ja analüüsima seda uue nurga alt;
  • Tutvustada leiutamise mõtteviisi ja julgustada seda ka oma igapäevaelus rakendama;
  • Tegutseda koos, ühise eesmärgi nimel.

ÕPITULEMUSED

  • Õpilane tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
  • Õpilane kasutab oma meeli mängulises ja uurimuslikus tegevuses;
  • Õpilane saab aru lihtsast plaanist või kaardist ning leiab plaanilt tuttavaid objekte;
  • Õpilane mõistab, et kaardi järgi on võimalik tegelikkust tundma õppida;
  • Õpilane määrab kompassi järgi põhja- ja lõunasuunda.
Õuesõppeprogramm Kompass

BRONEERI ÕPPEPROGRAMM

Saada PÄRING või vaata haridusprogrammide TELLIMISINFOT.

LIITU UUDISKIRJAGA

AITÄH

JOIN THE NEWSLETTERr

THANK YOU!

LIITU UUDISKIRJAGA

AITÄH