ÕPPEPROGRAMM “kuumaõhupall”

Vanus: 5.-9. klass
Aeg: 90 minutit

SISUTUTVUSTUS

Inimene on alati tahtnud lennata ja püüdnud leiutada viise, kuidas õhus püsida. Kui avastati, et kuum õhk on jahedast hõredam ning et õhku saab püüda „ümbriku sisse“, valmisid esimesed kuumaõhuapllide prototüübid. Esimesena sai lendamiseks mõeldud agregaat kasutust sõjalisel otstarbel: õhupallil sõitjaid ehk aeronaute kasutati luurajatena.

Tänapäeval on kuumaõhupallisõit pigem meelelahutus või hobitegevus. Sama füüsikalise põhimõttega on igaühel võimalik tutvuda veel levinuma seadeldise – taevalaterna näitel. Kuidas aga kuumaõhupalli või taevalaternat juhtida saab? Mis paneb neid õhku tõusma ja kuidas need tagasi maa peale tuua?

MÄRKSÕNAD

Tihedus, õhk, soojuspaisumine, õhu kokkusurutavus, kuumaõhupall, lennundus.

EESMÄRGID

  • Õpilane tunneb ära erinevaid kuumaõhupalle ning nimetab nende otstarvet.
  • Õpilane oskab selgitada, mis on tihedus ning kuidas ained tiheduse järgi kihistuvad.
  • Õpilane selgitab õhu kokku-surutavust, paisumist ja kokku-tõmbumist temperatuuri mõjul ning seostab seda kuumaõhupalli lennutamisega.
  • Õpilane nimetab õhupalli lendu tõusmist mõjutavaid tegureid.
  • Õpilane ehitab iseseisvalt või juhendi järgi väikese kuumaõhupalli mudeli ning proovib seda lennutada.

ÜLESEHITUS

Õpituba algab erinevate ajalooliste ja tänapäevaste kuumaõhupallide tutvustusega. Seejärel selgitatakse kuumaõhupalli lennutamise tööpõhimõtet, mille käigus tutvutakse tiheduse mõistega. Demonstratsioonkatsete käigus sõnastavad õpilased seoseid õhu tiheduse ja paisumise kohta. Seejärel juhendatakse õpilasi õppeklassis käepärastest vahenditest lihtsat kuumaõhupalli ehitama. Rühmades meisterdatud kuumaõhusõidukid peavad lõpuks läbima esimese katselennu. Pärast katselendu analüüsitakse oma katselennu õnnestumist. Õppeprogramm lõpeb kokkuvõttega programmis käsitletud mõistetest ja uutest teadmistest.

SEOSED ÕPPEKAVAGA

  • Õpilane iseloomustab õhku kui ainet ning uurib õhu omadusi (nt õhu soojuspaisumist, kokkusurutavust ning tihedust).
  • Õpilane põhjendab aineosakeste vastastikmõjuga gaaside lenduvust.
  • Õpilane selgitab tiheduse mõistet ning selgitab ainete kihistumist tiheduse järgi.
  • Õpilane kirjeldab soojusliikumise ja soojuspaisumise olulisi tunnuseid, seost teiste nähtustega ning kasutamist praktikas.
  • Õpilane kirjeldab soojusülekande olulisi tunnuseid, seost teiste nähtustega ja selle kasutamist praktikas.

 

BRONEERI ÕPPEPROGRAMM

E-mail:   info@protofactory.ee
Telefon: +372 627 6660

Vaata ka haridusprogrammide TELLIMISINFOT.

LIITU UUDISKIRJAGA

AITÄH

JOIN THE NEWSLETTERr

THANK YOU!

LIITU UUDISKIRJAGA

AITÄH