ÕPPEPROGRAMM „LEIUTAJAKS SÜNDINUD“

Vanus: lasteaed ja algkool
Aeg: 60 minutit (lasteaed) või 90 minutit (1.-4. klass)

SISUTUTVUSTUS

Mis teeb meist leiutaja?

Mis asi see leiutis üldse on?

Kuidas on leiutised muutnud meie maailma?

Mõnikord on tarvis suurelt unistada ja katsetada ning ka ebaõnnestuda, et saaks sündida midagi erakordset, mis maailma muudab. Proto avastustehas on pungil fantastilisi ideid ja katsetusi, kuidas inimene saaks lennata või sukelduda vee alla. Mõni neist paberile jäänud ideest on ellu ärganud vaid Protos, teine nagu kuumaõhupall või allveelaev on aga meile juba igapäevane. Õppeprogrammis “leiutajas sündinud” asume mängulisele avastusretkele leiutistemaailmas. Ütleme “Tere” mitmele põnevale leiutajale ja proovime nende loodu ise järele.

Tunnile lisandub soovi korral ka leiutamise katselabor, kus saame koos proovida ise leiutamiskunsti. Tegevus kooskõlastatakse õpetajaga.

PROTO õppeprogramm lasteaiale ja algkoolile

märksõnad

Leiutaja, leiutamine, idee, asi, probleem, mäng, kuumaõhupall, allveelaev

eesmärgid

  • Selgitada ja mõtestada mõisteid leiutis ja leiutamine.
  • Arendada sotsiaalseid- ja koostööpädevusi ning siduda tegevusi igapäevaeluga.
  • Arendada oma mõtete/ideede väljendamis- ja küsimuste küsimisoskust.
  • Laiendada silmaringi ja arendada käelist osavust.

Õppeprogrammi Ülesehitus

Tund jaguneb kaheks osaks: mänguline rännak ekspositsioonisaalis ja fantaasiaküllane töötuba. Grupis uuritakse erinevaid atraktsioone ja lahendatakse mängulisi ülesandeid, mille teel jõutakse arusaamisele, mismoodi see leiutamine käib. Mängulisele tegevusele ekspositsioonis järgneb loominguline töötuba, kus katsetakse ise leiutamiskunsti ja proovitakse muuta laste endi maailma paremaks.

Seosed õppekavaga

  • Õpilane mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt.
  • Oskab tuua näiteid mõnest leiutisest ning mõistab üldjoontes, kes on leiutaja.

Tunni loomisel on tuginetud Leiutamise huviringi näidisõppekavale

broneeri õppeprogramm

E-mail:   info@protofactory.ee
Telefon: +372 627 6660

Vaata ka haridusprogrammide TELLIMISINFOT.

LIITU UUDISKIRJAGA

AITÄH

JOIN THE NEWSLETTERr

THANK YOU!

LIITU UUDISKIRJAGA

AITÄH