õppeprogramm algkoolile

teadlase leiutiste kohver

Vanus: 1.-4. klass
Aeg: 90 minutit

SISUTUTVUSTUS

Õppeprogrammide raames saavad õpilased teha oma esimesed sammud loodusainete maailmas, rõhk on loodusteadusliku Francis Baconi (1561-1626) uurimismeetodi etappide tutvustamisel ning kinnistamisel. Lapsed saavad sõnastada probleemi, püstitada hüpoteesi, planeerida ning läbi viia katse, vajadusel katset parandada, järeldada ning jõuda seeläbi lõpuks seaduspärasusteni.

Astudes ise teadlase kingadesse saavad lapsed kogemuse teadlase elu rõõmudes ja raskustest. Avastuste käigus õpitakse käsitlema nii katsevahendeid kui ka mõistetakse ümbritsevas maailmas valitsevaid loodusseadusi ning nende seost igapäevaeluga.

Sul on võimalus kahte programmi omavahel kombineerida ja panna kokku “Teadlase leiutiste kohver”.

Broneerides ühe õppeaasta jooksul kaks tundi samale klassile, on ühe õpilase hind 8 €/programm (tavahind ühele programmile 10 €/õpilane).

MÕLEMA TUNNI LÄBIMISEL OOTAB KLASSI KA LEIDLIK KINGITUS!

õppeprogramm kuumaõhupall algkoolile

kuumaõhupall

Kestus: 90 minutit

Õppeprogrammis “Kuumaõhupall” uurime sooja ja külma õhu omadusi ning kuidas neid lendamisel ära kasutada.

Saame teada, mis on temperatuur ja kuidas see on seotud kineetilise energiaga, käsitleme tihedust, tuletame meelde, millest koosneb õhk ja kuidas moodustub õhurõhk ning tutvustame kuumaõhupallide ajalugu.

Uurime, kuidas üks kuumaõhupall töötab. Igal grupil on võimalik ka ise kuumaõhupalli mudel valmis ehitada. Selleks tuleb omavahel siduda teadlase tarkus ja leiutaja osavus. Esimene katse ei pruugi õnnestuda, kuid vigasid analüüsides ning lennumasinat täiustades püütakse õhupallid lõpuks ka lendama saada. Õnnestumine pole alati garanteeritud, põnev kogemus aga küll.

allveelaev

kestus: 90 minutit

Õppeprogrammis “Allveelaev” uurime vett ja vee omadusi. Tihedus, rõhk, mass ja ruumala on mõisted, mis rohket kasutust ning selgitust leiavad.

Samuti saavad lapsed teada, kuidas allveelaev töötab. See töötuba sisaldab rohkelt erinevaid lihtsaid katseid.  Kääritakse käised ülesse ning asutakse füüsikalisi seaduspärasusi avastama.

Teadlase kohver on täis üllatavaid asju. Uute teadmiste najal uurime ka lähemalt allveelaeva ja kuidas see töötab. Ehitame lihtsustatud allveelaeva mudeli. Selleks seome omavahel teadlase tarkuse ja leiutaja osavuse.

Katsetame, kas ehitatud mudel ka päriselt vee alla sukeldub ja sealt tagasi pinnale tuleb. Õnnestumine pole garanteeritud, põnev kogemus aga küll. Õpime oma vigadest ja täiustame, kuni allveelaeva tööle saame.

õppeprogramm allveelaev algkoolile

haridusprogrammide õpitulemused

Õpilane

 • oskab läbi viia uurimust loodusteadusliku meetodi etappe kasutades;
 • kirjeldada õhu koostist ja selgitada mis on õhurõhk;
 • oskab kirjeldada vee omadusi (olek, soojuspaisumine, liikumine);
 • toob näiteid vee omaduste kohta ja oskab neid igapäevaelus rakendada;
 • kirjeldab allveelaeva ja kuumaõhupalli tööpõhimõtteid;
 • selgitab tiheduse mõistet;
 • teeb lihtsamaid loodusvaatlusi ning uurimuslikke tegevusi;
 • sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi;
 • teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid;
 • kasutab õpitud loodusteaduslikke teadmisi ja oskusi igapäevaseid otsuseid tehes;
 • tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat.

broneeri õppeprogramm

E-mail:   info@protofactory.ee
Telefon: +372 627 6660

Vaata ka haridusprogrammide TELLIMISINFOT.

Broneerides ühe õppeaasta jooksul kaks tundi samale klassile, on ühe õpilase hind 8 €/programm (tavahind ühele programmile 10 €/õpilane).

MÕLEMA TUNNI LÄBIMISEL OOTAB KLASSI KA LEIDLIK KINGITUS! 

LIITU UUDISKIRJAGA

AITÄH

JOIN THE NEWSLETTERr

THANK YOU!

LIITU UUDISKIRJAGA

AITÄH